1.

Wybierz
wzór

2.

Dostosuj materiał
i rozmiar

3.

Zamów
wybrany produkt

główna › Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA / ZWROT TOWARU

  1. Reklamacja dotycząca wad ilościowych i jakościowych, w zakresie wad jawnych może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Po otrzymaniu towaru Klient zobowiązany jest on do natychmiastowego sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych wad. Jeżeli wada fizyczna towaru ujawni się w późniejszym terminie, w okresie obowiązywania rękojmi, Klient zobowiązany jest do jej zgłoszenia niezwłocznie.

  2. W przypadku wad Klient ma prawo do żądania w ramach rękojmi wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, przy jednoczesnym zwrocie przez Klienta towaru wadliwego.

  3. Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowych działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń reklamacyjnych.

  4. Za wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5 niniejszego rozdziału, Klient ma prawo w terminie nieprzekraczającym 10 dni od dnia dostarczenia przesyłki zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn. Zwrócony w ten sposób towar musi zostać odesłany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, musi być kompletny, nieuszkodzony i bez śladów użytkowania. Towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć chęć odstąpienia od umowy w formie pisemnej oraz dane konta, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze. Zwrotowi nie podlegają koszty transportu przesyłki do Klienta. W ciągu 3 dni roboczych Sklep sprawdza spełnienie wymienionych powyżej warunków i po stwierdzeniu ich spełnienia wysyła Klientowi fakturę korygującą – oryginał i kopię. Klient odsyła podpisaną kopię faktury, a Sklep w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania zwraca pieniądze na konto podane przez Klienta.

  5. Wyłączone jest uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w następujących przypadkach:

  1. dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na indywidualne zamówienie Klienta (w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć MINKA)

  2. dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. 4. Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli Klient nie dokonał zapłaty za zamówienie w terminie 5 dni od daty przyjęcia zamówienia.

  1. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

  2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (art. 10 ust. 3 ww. ustawy) w przypadku gdy zamówiony towar jest wolny od wad, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu.

media o nas internet o nas dla architektów i dekoratorów
Newsletter: